Telefon: +420 732 185 199 | Email: omszr@unet.cz | Adresa: Komenského 1, 591 01 Žďár nad Sázavou | ČÚ: 1622147319/0800 | IČ: 67777945

Kurzy

Kurz uchazečů o první lovecký lístek v roce 2021

V současné době probíhá myslivecký kurz 2020, zkoušky tohoto kurzu budou v polovině ledna 2021, přesný termín bude znám v listopadu 2020.

Zájemci o kurz roku 2021 se mohou přihlásit do 30.11.2020. Přihlášku naleznete níže. Vyplněnou stačí zaslat na e-mail OMS: omszr@unet.cz.

Jakékoliv bližší informace podá sekretariát OMS.

Kurz pro myslivecké hospodáře 2020

Zahájení letošního kurzu bude v pondělí 7.9. 2020 od 15.00 hodin na OMS ve Žďáře nad Sázavou (budova Hasičské pojišťovny vedle Městského úřadu).
 
Na této schůzce budou uchazeči seznámeni s podmínkami a organizací zkoušek. Zároveň je každý z uchazečů povinen při zahájení uhradit stanovený poplatek  za přípravu a vlastní zkoušky, který činí pro členy  ČMMJ  5.000,- Kč a nečleny ČMMJ 7.500,- Kč.

S sebou si vezměte poznámkový sešit a psací potřeby.

Případní další zájemci se mohou do tohoto data ještě přihlásit. Přihlášku naleznete níže a stačí jí zaslat na e-mail OMS: omszr@unet.cz.

Jakékoliv bližší informace podá sekretariát OMS.